Διασπορά

 

Κέντρο Πολιτισμού του Οικουμενικού Ελληνισμού Λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) συστάθηκε πρόσφατα η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Κέντρο Πολιτισμού του Οικουμενικού Ελληνισμού», με μεταξύ άλλων στόχους την: • προστασία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και την ανάδειξη...