Φιλοσοφία

 

Μη ζήτει τα γινόμενα γίνεσθαι ως θέλεις αλλά θέλε τα γινόμενα ως γίνεται , και ευροήσεις.