Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου

Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο και μέσα στον σύγχρονο οικισμό του Δίου.

Φιλοξενεί τ' αυθεντικά ευρήματα των ανασκαφών, τα οποία κι εκτίθενται οργανωμένα σε ενότητες που αντιστοιχούν με το χώρο εύρεσής τους.

Ώρες λειτουργίας τους καλοκαιρινούς μήνες:
Από 6 Μαΐου 2019 έως 31 Οκτωβρίου 2019: 8:00 - 20:00